Na jakie szkolenia warto kierować personel restauracji

Zwykło się uważać, że osoba pracująca na stanowisku menadżera restauracji lub lokalu jej podobnego musi charakteryzować się ponadprzeciętną wiedzą z dziedziny szeroko pojętej gastronomii jak również regularnie brać udział w szkoleniach, dzięki którym będzie ona w stanie nieprzerwanie podnosić swoje kwalifikacje.

Jest to jak najbardziej prawda…co jednak z personelem? Czy on również powinien się doszkalać, czy też uznać można, że szlifowanie umiejętności praktyczne powinno być ich absolutnym priorytetem?

Naszym zdaniem im bardziej utalentowany i wykształcony jest zespół z którym pracujemy, tym realizacja codziennych zamówień klientów oraz przygotowywanie sali do ważnych wydarzeń przebiegać będzie sprawniej i przyjemniej. Ważny jest również fakt, że wiele firm np. MWM Partners, oferują sesje szkoleniowe w niewygórowanych cenach jednocześnie gwarantując, że przebiegać będą one pod okiem prawdziwych specjalistów w branży, którzy to z gastronomią do czynienia mają od co najmniej kilku lat. Jakimi kursami warto się w szczególności zainteresować?

Naszym zdaniem doskonałym wyborem dla naszego personelu będą szkolenia dotykające zagadnień ściśle związanych z efektywnością pracy, zarządzaniem zmianą, prowadzeniem lukratywnych i korzystnych dla restauracji negocjacji handlowych, czy w końcu – z obsługą klienta. Wszystkie one pozwolą pracownikom nabyć niezbędną wiedzę oraz kluczowe umiejętności, dzięki którym będą oni wykonywali swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami zarówno właścicieli lokalu jak i konsumentów, tym samym pozytywnie wpływając na odbiór prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wiadomo, jest to niezwykle ważne w branży, bowiem dobra renoma bezpośrednio przekłada się na liczbę gości odwiedzających restaurację każdego dnia, a co za tym idzie – generowane przychody.

W dodatkowych szkoleniach wziąć może udział także sam menadżer, który dzięki nim dowie się jak w bardziej wydajny sposób zarządzać podwładnymi, wystawiać oceny okresowe, czy też przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie lokalu. W wielu przypadkach sesje szkoleniowe są dodatkowo opracowywane dopiero po indywidualnym spotkaniu z osobami zainteresowanymi, co umożliwia ekspertom przygotowanie programu idealnie dostosowanego do ich oczekiwań, usunięcie z niego punktów oraz zagadnień, które w danej branży są zupełnie nieprzydatne, a także położenie większego nacisku na kwestie kluczowe dla pracowników i zarządców lokalu gastronomicznego.

Warto jednocześnie przytoczyć stare, jednakże w dalszym ciągu niezwykle prawdziwe stwierdzenie, iż nieużywana wiedza szybko wietrzeje. Zalecane jest więc, aby szkolenia prowadzone były dość regularnie, najlepiej co kilka miesięcy, dzięki czemu personel będzie w stanie odświeżyć sobie co ważniejsze kwestie oraz popracować nad umiejętnościami, które w dalszym ciągu nie zostały jeszcze w sposób zadowalający wykształcone. Nie należy także zapominać, że takie sesje to także doskonała okazja do integracji pomiędzy pracownikami i poprawy klimatu panującego w restauracji! Zachęcamy do skorzystania z takiego rozwiązania, niesie ono bowiem za sobą ogrom korzyści!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.