Jak zapobiegać nawrotowi uzależnienia?

Uzależnienie nie tylko niszczy życie samego uzależnionego, ale także całego jego otoczenia. Jeśli chory się nie opamięta to może doprowadzić do swojej śmierci w wyniku przedawkowania czy w wypadku, który spowoduje będąc nietrzeźwym. Na szczęście wiele osób chce się uwolnić od tej choroby, która przejęła całe ich życie i podejmuje leczenie. Tylko jak po leczeniu nie dopuścić do nawrotu?

Czym jest nawrót uzależnienia?

Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, można je porównać do astmy lub nowotworu. Przewlekłość tej dolegliwości jest przyczyną jej częstych nawrotów. Żeby zdefiniować to pojęcie należy najpierw wyjaśnić na czym polega proces trzeźwienia. Trzeźwienie jest to zmiana całego życia osoby uzależnionej, czyli zmiana sposobu myślenia, nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z innymi, dostrzeganie własnych słabości i praca nad sobą. Sam fakt utrzymania abstynencji, nawet przez długi okres czasu, nie oznacza trzeźwienia. „Nawrót uzależnienia następuje wtedy, kiedy osoba chora podjęła świadomą decyzję o zmianie i wystąpił u niej okres znaczącej poprawy w funkcjonowaniu, czyli ma swoje pasje, z innymi ludźmi żyje w zdrowych relacji, nauczyła się prawidłowo reagować na stres. Jednym słowem – taka osoba wraca do życia” – opowiada specjalistka z ośrodka terapii uzależnień Trzeźwość.

Niebezpieczne objawy poprzedzające nawrót

Nawrót choroby nie dzieje się nagle, jest to cały proces. Poprzedzają go niepokojące objawy, takie jak odczuwanie przez osobę trzeźwiejącą nudy czy powracanie wspomnień z czasów picia lub zażywania narkotyków, które dla chorego są bardzo ekscytujące w porównaniu z tym, co dzieje się obecnie. Często powodem powrotu do nałogu jest negatywny stan emocjonalny, taka osoba doświadcza depresji, poczucia bezsensu i beznadziei. Częstym symptomem nawrotu choroby jest zwiększona drażliwość, nieuzasadnione pretensje do innych osób i odczuwanie złości bez powodu. Wytrwanie w trzeźwości mimo tych wszystkich przykrych objawów wymaga dużej determinacji i silnej woli, niestety często osobom chorym zdarza się wracać w takich sytuacjach do szkodliwych nawyków.

Jak skutecznie zapobiegać nawrotom?

Najlepszym rozwiązaniem na skuteczne zapobieganie nawrotom jest udział osoby uzależnionej w terapii grupowej, na której będzie miał kontakt i możliwość rozmowy z innymi ludźmi będącymi w takiej samej sytuacji jak on. Najważniejszym elementem w zapobieganiu nawrotom jest wiedza, w jaki sposób wychwycić pierwsze sygnały ostrzegawcze. Terapeuta uczy w jaki sposób zauważyć pojawiające się nałogowe myśli i jak sobie z nimi radzić. Bardzo ważne jest to, aby nauczyć się myśleć i radzić sobie ze stresem w nienałogowy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.